MX World

14/05/2020 09:30 - geplaatst door Stingray

Bericht van VMCF:

Net zoals de MCLB/VJMO en de AMPL heeft het VMCF-bestuur vandaag beslist om de geplande inrichtingen van motorcross wedstrijden voor het seizoen 2020 af te gelasten. Na een grondige risicoanalyse, rekening houdende met piloten, toeschouwers, inrichters, personeel en extra te nemen maatregelen ter bescherming van ieders gezondheid, moeten we concluderen dat er op dit moment geen zekerheid is of er naar de laatste maanden van het seizoen toe een organisatie zal kunnen doorgaan. Tevens moet rekening gehouden worden met een mogelijk nieuwe opflakkering van het virus.

De vergunning van de piloten blijft gelden voor 2020 zodat diegenen die gaan trainen of op termijn aan eventuele andere wedstrijden deelnemen, alsnog verzekerd blijven. Wat er gaat gebeuren met de vergunning 2021 zullen we later nog mededelen. We zijn momenteel in onderhandeling met de verzekeraar en de verzekeringsmakelaar. Meer info volgt later. Wij hopen op jullie begrip in deze moeilijke periode en hopen uiteraard ook op jullie te kunnen rekenen in 2021.

Hou het veilig en draag zorg voor elkaar!
Het bestuur